Máy tính Casio FX570VN Plus

Liên hệ

Loại: Máy tính Casio

  Casio FX-570 VN Plus có tới 417 chức năng đặc biệt phục vụ cho học tập, làm việc. Bao gồm nhiều chức năng như: - Tính toán số thập thâp vô hạn tuần hoàn - Phân tích thành thừa số nguyên tố - Tìm thương và số dư của phép chia - Tìm ƯCLN, BCNN - Tìm tọa độ đỉnh của Parabol trực tiếp trên máy. - Giải...
Đặt hàng

 

Casio FX-570 VN Plus có tới 417 chức năng đặc biệt phục vụ cho học tập, làm việc.

Bao gồm nhiều chức năng như:

- Tính toán số thập thâp vô hạn tuần hoàn

- Phân tích thành thừa số nguyên tố

- Tìm thương và số dư của phép chia

- Tìm ƯCLN, BCNN

- Tìm tọa độ đỉnh của Parabol trực tiếp trên máy.

- Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3.

- Tính tích, tổng của dãy số

- Lưu nghiệm khi giải phương trình

- Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức

- Tính logarit với cơ số bất kỳ

- Tính toán phân phối DIST

- Tính ma trận, thống kê Màn hình hiển hị 15 số và hiển thị như sách giáo khoa Việt Nam.

Hiển thị kết quả dưới dạng phân số, căn thức.

Có thể xem lại các bước trước đó để có thể chỉnh sửa và dùng lại.

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
02206258888
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
0220 6253333
Lên đầu trang