Máy tính Casio AX-12B

Liên hệ

Loại: Máy tính Casio

  Đặc điểm kỹ thuật   Type Loại để bàn gọn nhẹ Digit 12 chữ số Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường. Năng lượng mặt trời và pin Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng. Bộ chọn giá trị làm tròn F: Số thập phân động. CUT (CẮT): Các giá trị bị...
Đặt hàng

 

Đặc điểm kỹ thuật

 

Type Loại để bàn gọn nhẹ
Digit 12 chữ số
Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường.
Năng lượng mặt trời và pin Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.
Bộ chọn giá trị làm tròn F: Số thập phân động. CUT (CẮT): Các giá trị bị cắt bỏ. UP (LÀM TRÒN LÊN): Các giá trị được làm tròn lên. 5/4: Các giá trị được làm tròn.


 

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 175,5×110,5×25mm

Trọng lượng : 150g

 

 

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
02206258888
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
0220 6253333
Lên đầu trang